Radiopákní značící páska VascuTape

Přesnost v cévním zobrazování

Jak používat VascuTape

Aplikujte sterilní lepící pásku na kůži pacienta před endovaskulární procedurou. Radiopákní značení — viditelné flouroskopem a na pacientově kůži — poskytuje přesné a stabilní plánovaní postupu. Inovativní značící pásky společnosti LeMaitre Vascular znatelně zlepšují provádění intervenčních procedur.

 • Flexibilita a lepivost
 • Snadné používání
 • Minimálni invazivita
 • Zkrácení doby operace
 • Snížení expozice pro kontrastní látku

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

  užitná délka kat. číslo
páska Glow ‘N Tell® 30 cm    
20 proužků 30 cm 1100-20
50 proužků 30 cm 1100-50
100 proužků 30 cm 1100-00
páska Glow ‘N Tell® 55 cm    
20 proužků 55 cm 1108-20
LeMaitre® Stent Guide    
20 proužků 270mm 1102-20
50 proužků 270mm 1102-50
100 proužků 270mm 1102-00
LeMaitre® Stent Guide 550 mm    
20 proužků 550mm 1109-20

Tyto specifikace nejsou zárukou. V zájmu zlepšování produktu mohou být tyto specifikace čas od času změněny bez upozornění. Prosím obraťte se na obchodního zástupce pro detaily.

PRECIZNÍ CÉVNÍ ZOBRAZOVÁNÍ PRO PŘESNOST A JEDNODUCHOST

VascuTape – radiopákní značící páska LeMaitre Vascular – poskytuje vysokou přesnost během vaskulárních procedur. Implantace stentu, PTA, odstranění aterosklerotického plátu, a další procedury se pomocí inovativních zobrazovacích pásek provádějí snadněji a přesněji. VascuTape byla vyvinuta praktikujícím cévním chirurgem a je ceněna pro svou přesnost , jednoduchost, a pohodlnost.

VascuTape usnadňuje:

 • Zavádění stentu
 • Balónkovou angioplastiku
 • Implantaci Vena Cava Filtru
 • Stent Grafing
 • Aterektomii
 • Bypass In Situ

Hlavní výhody

 • Flexibilita a lepivost
 • Snadné používání
 • Minimálni invazivita
 • Zkrácení doby operace
 • Snížení expozice pro kontrastní látku

glow n tell 1
Páska Glow ‘N Tell je originální produkt LeMaitre Vascular. Má CENTRIMETROVÉ ZNAČENÍ (30 cm) a je ideální pro nalezení fistulí během graftingu při in situ bypassu.

 

glow n tell 2
NOVÁ 55 cm páska Glow ‘N Tell má CENTIMETROVÉ ZNAČENÍ (55 cm) a nabízí delší referenční délku v jednom kuse.

 

 

lemaitre stent guide 1
LeMaitre Stent Guide má MILIMETROVÉ ZNAČENÍ (270 mm) pro větší přesnost a správnost při určování velikosti a umisťování stentu.

 

 

lemaitre stent guide 2
NOVÝ 550 mm LeMaitre Stent Guide má MILIMETROVÉ ZNAČENÍ (550 MM) a nabízí delší referenční délku přesnosti a správnosti při určování velikosti a umisťování stentu.

 

PÁSKA GLOW ‘N TELL®

 

glow1
PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA (PTA)
 Operatér může přesněji určit velikost léze, což napomáhá určení vhodné velikosti PTA balónku. Opakovatelné orientační body jsou k dispozici pro roztažení balónku, čímž zajišťují úspěšnou proceduru a minimalizují spotřebu angiografického barviva.
glow2
IMPLANTACE FILTRU DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
Vytvořte přesnou mapu duté žíly. Tato mapa zajistí správné umístění filtru v dolní duté  žíle, pod nejnižší renální žílou.glow3
ODSTRANĚNÍ ATEROSKLEROTICKÉHO PLÁTU
Před excizí plátu vytvořte přesnou mapu aterosklerotické léze. Tato mapa umožňuje přesné polohování nástroje a minimalizuje použití kontrastní látky.

glow4
ZAVEDENÍ STENT GRAFTU
Vytvořte přesnou mapu Aorty. Tato mapa zajistí správné umístění stent graftu v Aortě pod nejnižší renální tepnou a minimaliuje množství vstříknutého angiografického barviva.

 

LEMAITRE® STENT GUIDE

 

stent1
IMPLANTACE STENTU
Chirurg může přesněji určit potřebnou velikost stentu, a opakovatelné orientační body jsou k dispozici pro
roztažení stentu. LeMaitre Stent Guide (270 mm) má milimetrové značení pro větší přesnost a správnost při určování velikosti a umístění
stent2
STENTING KAROTID
Operatér může přesněji určit velikost potřebného stentu. Opakovatelné orientační body jsou k dispozici pro
roztažení balónku, čímž zajišťují úspěšnou proceduru a minimalizují spotřebu angiografického barviva.

stent3
PTA AV Graftu (s použitím AnastoClipu VCS®)
Operatér může přesněji určit velikost okluze, což zajistí správné dimenzování PTA balónku. Opakovatelné orientační body jsou také k dispozici pro roztažení balónku.
stent4
BYPASS IN-SITU
Lokalizujte fistule během bypassu in-situ, což minimalizuje velikost potřebných incizí.