Pruitt okluzní a perfuzní katétry

Bezpečná, rapidní kontrola krvácení

 

INFORMACE

  délka balónku průměr balónku průměr délka kat. číslo
Pruitt aortální okluzní katétr          
Pruitt aortální okluzní katétr   43 mm 12F 24 cm 2120-12
Pruitt irigační okluzní katétr          
Pruitt irigační okluzní katétr   18 mm 9F 23 cm 2102-09
Pruitt okluzní katétr          
Pruitt okluzní katétr   7 mm 3F 27 cm 2103-36
Pruitt okluzní katétr   9 mm 4F 27 cm 2103-46
Pruitt okluzní katétr   11 mm 5F 27 cm 2103-56
Distální perfuzní katétr          
Distální perfuzní katétr 1.5 cm 18 mm 12F 24 cm 2106-15

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO BEZPEČNOU A EFEKTIVNÍ OKLUZI CÉV

LeMaitre nabízí rozšířenou skupinu okluzních a perfuzních katétrů pro širokou škálu cév a procedur , kde je nutná bezpečná a efektivní okluze cév.

Pruitt aortální okluzní katétr

 Kontrola prasklého nebo akutně krvácejícího abdominálního aneurysma pomocí 50 cc balónku pro jistou a bezpečnou okluzi. Tento nástroj je ideální tam, ke je disekce a křížové svorkování obtížné nebo časově náročné, aneurysma je obtížně přístupné, nebo je aorta kalcifikovaná, což způsobuje svorkování nežádoucím.

Pruitt irigační okluzní katétr

Navržen pro ilické, femorální, a popliteální arterie, tento instrument poskytuje efektivní intraluminální okluzi spolu s irigací.

Pruitt okluzní katétry

Určen pro menší cévy. Tento jemný, pružný balónkový instrument poskytuje atraumatickou okluzi cév bez pomocí svorek. Je ideální pro kontrolu venózního a arteriálního krvácení menších cév, zahrnujících tibiální, karotické, popliteální, lumbární, a celiakální cévy, a také k okluzi cév během oprav aneurysmatů.

Distální perfuzní katétr

Ideální volba pro distální perfuzi viscerálních arterií během otevřené TAAA nebo AAA proceduře. Připojte k externímu nebo internímu krevnímu oběhu a zaveďte konec s balónkem do cévy příjemce.

* Simulované klinické testování prováděné při 120/80 mmHg. Údaje k dispozici u LeMaitre Vascular, Inc.

 

PRUITT AORTÁLNÍ OKLUZNÍ KATÉTR

 • Transaneuryzmatická volba pro rapidní kontrolu krvácení
 • Poddajný přízpůsobivý stylet pro snažší zavádění
 • Odolná kontstrukce zabraňující přemisťování
 • Irigační lumen se styletem a integrovaný stop kohout pro irigaci a k prevenci zpětného krvácení

 

PRUITT OKLUZNÍ KATÉTRY

 • Balónek umožňuje kratší arteriotomii přes menší řez
  a rychlejší disekci
 • Ideální pro umístění v menších oblastech při udžení
  čistého chirurgického pole
 • Polyuretanový katétr s uzavřeným koncem

 

pruitt-final

 

 

 

PRUITT IRIGAČNÍ OKLUZNÍ KATÉTR

 • Větší 9F katétr s balónkem
 • Dvojitý lumen pro irigaci přes distální konec
 • Usnadňuje aplikaci heparinu, kontrastní látky, nebo trombolytik

 

DISTÁLNÍ PERFUZNÍ KATÉTR

 • Vysoce průtokový lumen poskytuje:*
  • 288 ml/min s odděleným stop kohoutem
  • 272 ml/min s připojeným stop kohoutem
 • Design balónku optimalizován pro umístění
  do viscerálních arterií