Pruitt F3™ karotické shunty

DALŠÍ GENERACE BALÓNKOVÝCH SHUNTŮ

Karotické shunty Pruitt F3 jsou vyrobeny z flexibilního materiálu odolnému proti zalamování*, pro lepší identifikaci jsou barevně rozlišeny, a mají o 10% zvýšený průtok oproti originálním shuntům Pruitt-Inahara®.*

Atraumatická duální balónková okluze: bez svorkování

Duální balónkové provedení pro rychlé a snadné zavádění a atraumatickou bezsvorkovou okluzi vnitřních a společných karotid. Menší řez , méně disekce, a kratší arteriotomie. Balónky drží arterie otevřené pro lepší vizualizaci koncových bodů plaku.

* Data na vyžádání u LeMaitre Vascular, Inc.

INFORMACE

karo-tab

 

Tyto specifikace nejsou zárukou. V zájmu zlepšování produktu mohou být tyto specifikace čas od času změněny bez upozornění. Prosím obraťte se na obchodního zástupce pro detaily.

Výhody Pruitt F3 shuntů

  • ATRAUMATICKÁ DUÁLNÍ BALÓNKOVÁ OKLUZE společných a vnitřních karotid.
  • ZVÝŠENÝ PRŮTOK oproti originálnímu shuntu Pruitt-Inahara.
  • FLEXIBILNĚJŠÍ materiál který je také více ODOLNÝ VŮČI ZALOMENÍ.
  • BAREVNĚ OZNAČENÝ INFLAČNÍ LUMEN SPOLEČNÉ KAROTIDY a hloubkové markery zvýrazňující cestu inflace vedoucí od modrého stop-kohoutu k modrému balónku.
  • T-PORT pro infuzi a proplach, monitorování krevního toku, krevního tlaku a průchodnosti, a pro bezpečné odstranění embolických částic. Menší vnitřní průměr snižuje pravděpodobnost vniknutí částic do shuntu.
  • BEZPEČNOSTNÍ POUZDRO je žlutě zabarveno pro lepší viditelnost. V případě přetlakování vnitřní karotidy je přetlak odveden do bezpečnostního balónku, k zabránění arteriálního poškození.
  • MARKERY (1 cm) indikují délku zavedení shuntu do karotid.

 

karo-big

 

Shunt Pruitt F3 je vyroben z FLEXIBILNÍHO materiálu, který je také více ODOLNÝ PROTI ZALAMOVÁNÍ.

BAREVNĚ OZNAČENÝ INFLAČNÍ LUMEN SPOLEČNÉ KAROTIDY a hloubkové markery zvýrazňující cestu inflace vedoucí od modrého stop-kohoutu k modrému balónku.

T-PORT pro infuzi a proplach, monitorování krevního toku, krevního tlaku a průchodnosti, a pro bezpečné odstranění embolických částic. Menší vnitřní průměr snižuje pravděpodobnost vniknutí částic do shuntu.

BEZPEČNOSTNÍ POUZDRO je žlutě zabarveno pro lepší viditelnost. V případě přetlakování vnitřní karotidy je přetlak odveden do bezpečnostního balónku, k zabránění arteriálního poškození.

MARKERY indikují délku zavedení shuntu do karotidy.

 

BEZPEČNOSTNÍ BALÓNEK: PREVENCE PŘETLAKOVÁNÍ     
     

KROK 1 Speciální bezpečnostní balónek s pohyblivým plastickým pouzdrem minimalizuje riziko přetlakování balónku vnitřní karotidy (BVK). Stáhněte plastické pouzdro bezpečnostního balónku a nafoukněte BVK.

KROK 2 Pokud se BVK přefoukne, přetlak je odveden do bezpečnostního balónku, aby nedošlo k arteriálnímu poškození.

KROK 3 Po inflaci BVK, zatáhněte plastické pouzdro přes bezpečnostní balónek abyste zabráníl deflaci BVK.